Aktuálne

 

DEŇ DETÍ S POĽOVNÍKMI

 

INFORMAČNÝ LETÁK SPK

 

CHPPT 2022-2023

PREDBEŽNÉ SKÚŠKY

 

FARBIAROV 18.2.2023

Predbežné skúšky farbiarov

Dňa 18. februára 2023 sa v poľovnom revíri Veľká zvernica na chate Stanovisko zrána ozýval štekot poľovných psíkov. Neklamný to znak blížiacich sa skúšok. Tento krát organizovali Obvodná poľovnícka komora (OPK) Zlaté Moravce v spolupráci s užívateľom poľovného revíru LESMI Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč predbežné skúšky farbiarov.

Organizátori pod vedením Ing. Martina Sýkoru, predsedu kynologickej komisie OPK Zlaté Moravce sa už deň vopred zišli, aby pripravili stopové dráhy a zázemie skúšok. Logistické zabezpečenie takejto akcie nie je jednoduché, vyžaduje si skúsenosti, obetavosť a prehľad.

Na skúšky sa prihlásilo šesť psíkov . Boli zastúpené tri bavorské farbiare, dva slovenské kopovy a jeden tatranský durič. Pripravenosť vysporiadať sa s náročnými disciplínami zhodnotili Ing. Roman Steinemann ako hlavný rozhodca a Juraj Ševčík ako čakateľ.

Skúšky otvoril Ing. Martin Sýkora, zúčastneným krátko predstavil poľovný revír, vydal pokyny na správanie sa účastníkov a ako každý rok pripomenul tragický skon priateľa, kolegu a vodiča farbiarov Ing. Martina Spevára. Potom sa ujal slova hlavný rozhodca, ktorý oboznámil vodičov s poradím disciplín. Otvorenie a nakoniec aj ukončenie skúšok skrášlili poľovnícke signály v podaní účastníka skúšok Ing. Lukáša Baluchu.

Tak sme sa dostali k plneniu disciplín. Boli posudzované rozhodcami prísne podľa skúšobného poriadku, ale férovo. Zo šiestich zúčastnených dva psíky nemali svoj deň a neuspeli. Najväčší problém bol s oznámením. Dva psíky uspeli v II. cene a dva v I. cene.

Prví dvaja dosiahli rovnaký počet bodov – 200, o poradí tak rozhodoval vek. Preto sučka bavorského farbiara ASTA Zlavy s vodičom Pavlom Gašparom skončili na 2. mieste a pohár za víťazstvo na skúškach si odniesli sučka tatranského duriča CONNIE od Živánskej studni s vodičom a trubačom v jednej osobe Ing. Lukášom Baluchom.

Celý priebeh skúšok sprevádzala priateľská atmosféra, rozhodcovia boli spravodliví, vodiči si navzájom priali a organizácia ako zvyčajne bez zádrhelov.

Všetci prítomní sa pochvalne vyjadrili o prežitom dni. Pre mnohých bolo príjemné, že sa mohli občerstviť jedlom a nápojmi, čo nebýva na všetkých skúškach pravidlom. Čerešničkou na torte bol guľáš nášho kamaráta Janka Paulova, ktorý už tradične vylepšuje náladu na skúškach. Mnohokrát sme už počuli od účastníkov, že taký dobrý guláš ešte nejedli.

Skončil sa pekný deň, rozišli sme sa do svojich domovov s tým, že v roku 2023 sa ešte niekoľkokrát stretneme na kynologických akciách.

 

Ing. Marian Kováč

člen kynologickej komisie OPK Zlaté Moravce

NOVINKA : AKO POSTUPOVAŤ

 

PRI ZRÁŽKE S POĽOVNOU

 

ZVEROU

KATALÓG CHPPT 2021/2022

KATALÓG CHPPT 2020/2021

KATALÓG CHPPT 2019/2020

!!!! AMO - Africký mor ošípaných

KATALÓG CHPPT 2018/2019

KATALÓG CHPPT 2017/2018