Orgány OPK

Predstavenstvo OPK

JUDr. Ján JONIS predseda OPK

Ing. Soňa SKALICKÁ podpredseda OPK, predseda osvetovej komisie OPK

Ing. Maroš ŠVEC predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK

Ing. Karol Čikel predseda streleckej komisie OPK

Ing. Martin Sýkora predseda kynologickej komisie OPK

Ing. Ivan HÓK predseda ​legislatívnej komisie OPK

Ing. Margaréta TULLOVÁ, PhD. predseda ekonomickej komisie OPK

Disciplinárna komisia OPK

Jozef HAVRAN – predseda DS OPK

JUDr. Milan JONIS – člen

Bc. Ľubomír MIŠUTA – člen

Dozorná rada OPK

JUDr. Eva MIHÓKOVÁ – predseda DR OPKIng.

Štefan PAVLOV – člen

Ján BAHÝĽ – člen

Ľudovít ULIČNÝ – člen