Orgány OPK

Predstavenstvo OPK

JUDr. Ján JONIS predseda OPK

 

Ing. Soňa SKALICKÁ podpredseda OPK,

predseda osvetovej komisie OPK

 

Ing. Maroš ŠVEC predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK

 

Ing. Karol Čikel predseda streleckej komisie OPK

 

Ing. Martin Sýkora predseda kynologickej komisie OPK

 

Ing. Ivan HÓK predseda ​legislatívnej komisie OPK

 

Ing. Margaréta TULLOVÁ, PhD. predseda

ekonomickej komisie OPK

 

Disciplinárna komisia OPK

Jozef HAVRAN – predseda DS OPK

 

JUDr. Milan JONIS – člen

 

Bc. Ľubomír MIŠUTA – člen

 

Dozorná rada OPK

JUDr. Eva MIHÓKOVÁ – predseda DR OPK

 

Ing. Štefan PAVLOV – člen

 

Ján BAHÝĽ – člen

 

Ľudovít ULIČNÝ – člen